Dat is heel belangrijk hier

Dating en spiritualiteit

Dat vonden ze maar een

Among other factors, declining membership of organized religions and the growth of secularism in the western world have given rise to this broader view of spirituality. Roy attempted to modernise and reform Hinduism, from the idea of Universalism.

Dat is heel belangrijk hier. Gemeentes van arme mensen zoeken dan hoop dat het ze financieel beter zal gaan. In the Vulgate the Latin word spiritus is used to translate the Greek pneuma and Hebrew ruah.

Spirituality became increasingly disconnected from traditional religious organisations and institutions. Dat vonden ze maar een raar idee. Veel mensen, zo werd mij verteld, voelen zich pas echt spiritueel als ze hun uniform aanhebben, hun geestelijke wapenuitrusting. Dus heb ik mijn studenten verteld over trends die ik wel heb gezien om mijn studenten te stimuleren zelf na te denken over welke trends ze hier in zuidelijk Afrika zien. De trends zijn hier misschien wat anders, maar de uitdaging hoe met de verschillende groepen mensen in de gemeente om te gaan, is hier net als in Nederland.

Spirituality became increasingly disconnected

Tenslotte noemde ik Alpha-cursussen en varianten daarop, en toen waren de studenten zelf aan de beurt. Vaker werd het omschreven als conservatief, traditioneel, stil. Hier gaat het over mensen die hechten aan de ordelijke, rustige liturgie die men van de missionarissen van de Nederduits gereformeerde kerk uit Zuid-Afrika heeft meegekregen.